Про нас

ПП « АгроЗАР» нове виробництво створене за новими технологіями на сучасному обладнанні для виготовлення рідких і гранульованих чисто органічних добрив різного спектру за різними формулами NPK під заказ замовників.

Наша мета – збільшити частку органічних добрив у валовому виробництві всіх добрив України і тим самим забезпечити аграріїв у вирощуванні органічної продукції.

Родючість ґрунтів в Україні знижується з кожним зібраним урожаєм, і цей незворотний процес не можна врятувати підвищеними нормами мінеральних добрив та хімічних засобів захисту рослин.

Зменшення виробництва й застосування органічних добрив призвело до втрати гумусу українськими ґрунтами. В абсолютному значенні кількість гумусу в ґрунті зменшилась

Через низьку кількість органічних добрив стрімко знижується родючість ґрунтів

За даними Інституту ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського, лише 1,1% площ сільськогосподарських угідь сьогодні обробляється з використанням органічних добрив.

Щоб краще зрозуміти обсяги виробництва, можна порівняти площу сертифікованих екологічно чистих сільгоспугідь у нашій державі та інших країнах світу. Лише близько 0,7% українських родючих чорноземів обробляють за технологіями органічного землеробства. Тоді як в Австралії, наприклад, цей показник становить 25%, а в Аргентині – 15%. Тим не менше Україна посідає 22-ге місце у світі серед країн-виробників органіки за цим показником, обробляючи 410 тисяч гектарів.

Органічне виробництво  добрив вимагає більших наукових затрат, трудових ресурсів, а отже, перспективне для створення нових робочих місць.

Впроваджуючи технології, які відновлюють родючість ґрунтів частково або, де можливо, повністю відмовитись від внесення мінеральних добрив за цим майбутнє сільського господарства. Земля в буквальному сенсі «поїдає» органічні добрива, які ми зараз вносимо». Україна славиться хорошими чорноземами, але при невмілому господарюванні все може зійти нанівець. Неозброєним оком видно, коли земля, що «була чорноземом», зараз схожа на сіру безжиттєву масу, виснажену та зневоднену, в якій немає живої мікрофлори та мікроорганізмів.


Примінення  новітніх технологій виробництва органічних добрив методом  комплексних гумінових препаратів, рідких та гранульованих NPK дозволить поліпшити родючість грунтів, збільшити виробництво екологічно чистої сільськогосподарської продукції, зменшити витрати коштів на придбання  пестицидів та значно послабити негативний техногенний і антропогенний впливи на довкілля.